Follower

Friday, January 17, 2014

Allah SWT

Kecantikan keindahan yang diberi oleh Allah SWT hanya pinjaman sementara,sama ada kita bersyukur atau sebaliknya

Copyright By Blackfizzy 2012